Rumah > Berita > Kandungan
Membuat semua miskin Kampung menggunakan kuasa Grid tenaga elektrik dan biarkan yang meliputi seluruh kawasan luar bandar pada tahun 2020
- Aug 21, 2018 -

Terbaru, Majlis Negeri Jawatankuasa Pusat Parti Komunis China mengeluarkan pendapat panduan terakhir memenangi tiga tahun perang terhadap kemiskinan (di sini di selepas ini dirujuk sebagai pendapat). Menjelang 2020, Semua kampung-kampung yang poverty-stricken perlu digerakkan oleh elektrik dan grid kuasa akan diperkembangkan kepada semua Daerah.

"Pendapat" dicadangkan supaya jenis asas perkhidmatan awam untuk mencapai poverty-stricken kawasan tutup purata negara, termasuk semua kampung-kampung miskin untuk menggunakan kuasa. Kami akan menumpukan usaha untuk menyokong kemiskinan di kawasan-kawasan miskin. Usaha perlu dibuat untuk memperbaiki keadaan untuk pembangunan kawasan poverty-stricken, menolak ke hadapan pembinaan grid kuasa luar bandar di kawasan poverty-stricken dan mencapai liputan penuh grid kuasa luar. Mengukuhkan pembinaan grid kuasa "tiga Daerah dan tiga negeri", mempercepatkan penyelesaian masalah lemah grid struktur dan kualiti bekalan kuasa yang rendah. Kami akan membuat usaha untuk menyelesaikan kesukaran Khas rakyat di kawasan poverty-stricken dan memulakan perlaksanaan peningkatan dan transformasi grid kuasa di kampung-kampung berhampiran sempadan. Kami akan mempergiatkan langkah-langkah untuk membantu orang ramai dari Kampung kepada isi rumah dengan tepat, meningkatkan keamatan perindustrian kemiskinan, memberi tumpuan kepada pembinaan Stesen Janakuasa fotovoltaik di peringkat Kampung di kawasan-kawasan yang poverty-stricken dengan teratur cara.

Pendapat yang menekankan bahawa kita harus bersungguh-sungguh melaksanakan operasi PERINGANAN kemiskinan kuasa. Melaksanakan transformasi dan menaik taraf grid kuasa luar bandar di kawasan poverty-stricken, mengukuhkan pembinaan infrastruktur kuasa, menubuhkan satu sistem pemantauan dan penilaian Perkhidmatan Sejagat yang dinamakan kuasa dalam bidang poverty-stricken, panduan grid perusahaan untuk melakukan pekerjaan yang baik dalam pengurusan pembinaan kuasa luar dan perkhidmatan bekalan kuasa dalam bidang poverty-stricken, dan merealisasikan pelanjutan grid kuasa yang besar kepada semua Daerah dan bandar-bandar menjelang tahun 2020. Kita haruslah bersungguh-sungguh menggalakkan pembangunan dan penggunaan sumber-sumber tenaga boleh diperbaharui di kawasan luar bandar di kawasan-kawasan miskin.